Pagrindinis > Veiklos > Keliaukime dviračiais

Keliaukime dviračiais

Kviečiame dvare išsinuomoti dviračius ir šitaip patyrinėti daugiau apylinkių, kartu ir pasportuojant, ir pasigėrint kelionėje atsiveriančiais vaizdais. Pasiūlysime dviračių maršrutus per Mielagėnus, Mėčionių kaimą ir daug kitų įspūdingų gamtos ir kultūros objektų, kurie iš Paliesiaus dviračiais lengvai pasiekiami! Dauguma kelių yra asfaltuoti, tik nedidelėse atkarpose yra vieškelis.

Jums pageidaujant ir iš anksto sutarus kelionėje dviračiais galime pasiūlyti ir ypatingų susitikimų su vietos žmonėmis.

 

Turistiniai maršrutai iš Paliesiaus dvaro

 

1 MARŠRUTAS:

Paliesiaus dvaras – Mėčionys – Kukutėliai – Tverečius – Senoji Katinautiškė – Guntauninkai – Gilūtos – Paliesiaus dvaras

Maršruto ilgis: ~ 35 km (~ 2,5 val.)

Žemėlapis

 

PLAČIAU

Paliesiaus dvaras

Dvaras mena dar XVII amžiaus laikus, kai grafas Tyzenhauzas čia įsigijo dvarą. Unikali savo kraštovaizdžiu ir paslaptinga įvairove pati gamta pašnibždėjo vietovės pavadinimą: tai, kas esa prie miškelio, „paliesiuje“. Taip ir gimė Paliesiaus vietovė ir jos centru tapo Paliesiaus dvaras.

Istorijos vingiai keitė dvaro gyvenimą, tačiau dabar Paliesiaus dvaras, išsaugojęs šimtmečių dvasią ir atgimęs dar vienam gyvenimui, vėl iškyla visa didybe ir atgimusia istorija, vėl tampa traukos centru. Simboliai Jus čia lydės visur, ar tai būtų šimtmečių paslaptis saugantys pastatų akmenys, ar paukščio giesmė, ar ryte kuždanti rasota žolė, ar cinamonu kvepiančios tik ką iš krosnies ištrauktos bandelės, ar skambanti muzika…

 

Mėčionys (3 km nuo Paliesiaus dvaro)

Etnografinis gatvinis kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 5 km į šiaurės šytus nuo Mielagėnų. Dvipusiame gatviniame rėžiniame kaime išliko vertingų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios etnologiniais sodybų ir pavienių pastatų, yra 8 paminklinės sodybos, 7 pavieniai paminkliniai pastatai.

 

Kukutėliai (3,5 km nuo Mėčionių)

Rėžinis gatvinis kaimas, 6 km į pietvakarius nuo Tverečiaus, Erzvėto ežero vakariniame krante. Pagrindinė gatvė daugumą sodybų dalija į dvi dalis. Vienoje gatvės pusėje statytos galais į gatvę atsuktos pirkios, dažnai sujungtos su tvartais, svirnai, kitoje – pirtys, įveisti sodai. Išliko vertingų XIX a. pabaigos – XX a. pradžios pastatų, dvigalių pirkių su tvartais, svirnas, smulkiosios architektūros statinių.

 

Tverečius (7,5 km nuo Kukutėlių)

Miestelis Ignalinos rajono savivaldybėje, 33 km į rytus nuo Ignalinos, šalia Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija (siena eina Dysnos upe).

Tverečiaus miestelyje, prie bažnyčios auga ąžuolas – Valstybės saugomas gamtinis botaninis kraštovaizdžio objektas. Tverečiaus ąžuolo aukštis – 28 m, kamieno apimtis – 5,5 m. Prieš Antrąjį pasaulinį karą ąžuolo viršūnė nupjauta. Ąžuolas auga buvusios senovės lietuvių tikybos šventvietėje. Pasak legendų, per 1387 krikštą čia gyvenęs vaidila užgesino šventąją ugnį ir kumščiu į žemę įkalė ąžuolinę lazdą, iš kurios ir išaugęs Tverečiaus ąžuolas. Jis saugomas nuo 1960 m.

Toliau pietvakariuose telkšo Vytėnų pelkė (telmologinis draustinis). Į šiaurės vakarus nuo miestelio yra IX–XII a. Tverečiaus pilkapynas.

 

Senoji Katinautiškė (7,2 km nuo Tverečiaus)

Kupetinis kaimas Ignalinos rajono savivaldybės rytuose, 5 km į pietus nuo Tverečiaus, Svylos pakrantėje. Piečiau kaimo telkšo Katinautiškės ežeras, šiauriau – Petrošiūnų ežeras.

Kupetinis kaimas yra vienas seniausių Lietuvos gyvenvietės tipų. Manoma, kad tokie kaimai suklestėjo XIII–XIV a.

Kupetinį kaimą sudaro laisvai, be aiškaus plano išsidėsčiusios sodybos. Kartais kaimynų žemės įsiterpia vienos į kitą. Lietuvoje kupetinių kaimų nėra išlikę daug.

Senoji Katinautiškė – Aukštaitijai būdingas kupetinis kaimas.

 

Guntauninkai (3,1 km nuo Senosios Katinautiškės)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 4 km į šiaurės rytus nuo Gilūtų, prie Svylos upės ir jos intako Audenėlės. Toliau rytuose dunkso Adutiškio miškai. Pro kaimą eina kelias 4402 Adutiškis–Jakeliai–Tverečius–Vidžiai. Kaimas išlaikęs tradicinį rytų Aukštaitijos užstatymą ir architektūrą.

 

Gilūtos (4,6 km nuo Gutauninkų)

Kaimas 6 km į rytus nuo Mielagėnų. Seniūnaitijos centras, yra biblioteka. Kaimo rytuose teka Birvėtos intakas Svyla, o vakaruose – Gilūta, kuri šiauriniame kaimo pakraštyje įteka Svylon. Kaimo vakariniame pakraštyje stovi Lietuvos laisvės paminklas – koplytstulpis „Žuvusiems ir kentėjusiems už Lietuvos laisvę“.

Kaimas minimas 1744 m. 1830 m. kaime buvo 21 sodyba.

 

Paliesiaus dvaras (4,5 km nuo Gilūtų)

2 MARŠRUTAS:

Paliesiaus dvaras – Mielagėnai – Ceikiniai – Kačėniškės piliakalnis – Ceikiniai – Krikonys – Juodagalviai – Mielagėnai – Paliesiaus dvaras

Maršruto ilgis: ~ 40 km

Žemėlapis

 

PLAČIAU

Paliesiaus dvaras

Dvaras mena dar XVII amžiaus laikus, kai grafas Tyzenhauzas čia įsigijo dvarą. Unikali savo kraštovaizdžiu ir paslaptinga įvairove pati gamta pašnibždėjo vietovės pavadinimą: tai, kas esa prie miškelio, „paliesiuje“. Taip ir gimė Paliesiaus vietovė ir jos centru tapo Paliesiaus dvaras.

Istorijos vingiai keitė dvaro gyvenimą, tačiau dabar Paliesiaus dvaras, išsaugojęs šimtmečių dvasią ir atgimęs dar vienam gyvenimui, vėl iškyla visa didybe ir atgimusia istorija, vėl tampa traukos centru. Simboliai Jus čia lydės visur, ar tai būtų šimtmečių paslaptis saugantys pastatų akmenys, ar paukščio giesmė, ar ryte kuždanti rasota žolė, ar cinamonu kvepiančios tik ką iš krosnies ištrauktos bandelės, ar skambanti muzika…

 

Mielagėnai (2,8 km nuo dvaro)

Miestelis Ignalinos rajono savivaldybėje, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelyje yra Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, pastatyta 1790 m. Ji kartu su varpine ir tvora yra architektūros paminklas.

Pro Mielagėnus teka Kančiogina, 4 km į pietryčius nuo miestelio yra Milašiaus kraštovaizdžio draustinis.

Mielagėnai minimi nuo 1515 m. 1656 m. pirmą kartą minimo Mielagėnų dvaro savininkas buvo bajoras Fabijonas Roličius-Kochanskis. 1736 m. dokumentai rodo, kad Paliesiaus, Mielagėnų ir Krikonių dvarų savininkai buvo Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai.

1768 m. Mielagėnams Abiejų Tautų Respublikos valdovas Stanislovas Augustas suteikė trijų prekymečių ir savaitinio turgaus privilegiją.

 

Ceikiniai (12,1 km nuo Mielagėnų)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, paštas, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių skyrius.

Ceikiniuose gimė dainininkas Kipras Petrauskas (1885–1968). Namas, kuriame jis gyveno, pažymėtas paminkline lenta. Prie bažnyčios galite prisėsti ant suolelio, kuris Jums padainuos.

 

Kačėniškės piliakalnis (5 km nuo Ceikinių)

Vienas įspūdingiausių Lietuvos piliakalnių – Kačėniškės piliakalnis – „guli“ Mergežerio ežero vakariniame krante. Piliakalnį supa ežeras ir pelkėtos žemumos. Šlaitai statūs, apie 20 m. aukščio. Piliakalnio gynybinius įrenginius sudaro 2,5 m. žemiau aikštelės, šlaite, esantis 1,5 m. aukščio pylimas, už kurio dar pastebimos buvusio griovio žymės.

Mergežerio ežero pakrantėje aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Šlaite rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi.

Pietrytinėje papėdėje, Mergežerio ežero pakrantėje, 0,5 ha plote aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Spėjama, jog čia galėjo būti gyvenama I tūkstantmetyje prieš Kristų – I tūkstantmečio po Kristaus pradžioje.

 

Ceikiniai (5 km nuo Kačėniškės piliakalnio)

 

Krikonys II (9,5 km nuo Ceikinių)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 5 km nuo Mielagėnų, prie Kančioginos.

 

Mielagėnai (3 km nuo Krikonys II)

 

Paliesiaus dvaras (2,8 km nuo Mielagėnų)

3 MARŠRUTAS:

Paliesiaus dvaras – Paringys – Mikalavas – Naujasis Daugėliškis – Vidiškės – Ignalina – Ceikinėliai – Ceikiniai – Mielagėnai – Paliesiaus dvaras

Maršruto ilgis: ~ 60 km

Žemėlapis

 

PLAČIAU

Paliesiaus dvaras

Dvaras mena dar XVII amžiaus laikus, kai grafas Tyzenhauzas čia įsigijo dvarą. Unikali savo kraštovaizdžiu ir paslaptinga įvairove pati gamta pašnibždėjo vietovės pavadinimą: tai, kas esa prie miškelio, „paliesiuje“. Taip ir gimė Paliesiaus vietovė ir jos centru tapo Paliesiaus dvaras.

Istorijos vingiai keitė dvaro gyvenimą, tačiau dabar Paliesiaus dvaras, išsaugojęs šimtmečių dvasią ir atgimęs dar vienam gyvenimui, vėl iškyla visa didybe ir atgimusia istorija, vėl tampa traukos centru. Simboliai Jus čia lydės visur, ar tai būtų šimtmečių paslaptis saugantys pastatų akmenys, ar paukščio giesmė, ar ryte kuždanti rasota žolė, ar cinamonu kvepiančios tik ką iš krosnies ištrauktos bandelės, ar skambanti muzika…

 

Paringys (13,1 km nuo dvaro)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, čia stovi Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (pastatyta 1819 m.).

Paringio dvarui priklausė tik Paringio kaimas. Jame 1795 metais gyveno penkios baudžiauninkų šeimos (43 žmonės). XVIII a. pab. Paringio dvaras kaip palikimas atiteko Ukmergės pavieto tarnautojui grafui Malevskiui. XIX a. pradžioje dvarą jau valdė du savininkai: Eleonora Venglinska Kasinska ir Laurynas Babinskis.

Paringio kaime 1820 m. gyveno 53, 1913 m. – 86, 1939 m. – 26 žmonės.

 

Mikalavas (3,3 km nuo Paringio)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 3 km į pietryčius nuo Naujojo Daugėliškio, prie kelio 112 Ignalina–Didžiasalis. Stovi sentikių cerkvė. Pro kaimą teka Virėkštos upelis, piečiau telkšo Mikalavo ežeras. Atsišakoja keliai į Senąjį Daugėliškį, Bernotus.

Mikalavo kapinės yra gretimame Pajurgiškės kaime.

 

Naujasis Daugėliškis (3,6 km nuo Mikalavo)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 10 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos, šalia kelio 112 Ignalina–Didžiasalis. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi medinė Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia (pastatyta 1889 m.).

Naujasis Daugėliškis įsikūrė šalia Senojo Daugėliškio kaimo – pagal jį ir pavadintas. Vietovardis Daugėliškis kildinamas nuo asmenvardžio Daugėla(s).

 

Vidiškės (6,3 km nuo Naujojo Daugėliškio)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 5 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos, prie kelio į Tverečių. Seniūnijos centras, gyvenvietėje dvi seniūnaitijos. Stovi Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (nuo 1906 m.), išlikęs XVIII a. Vidiškių dvaro kompleksas, kurį sudaro šeši statiniai. Tarp Varnio ežerėlio ir aukštam šlaite stovinčių dvaro rūmų plyti nemažas ūksmingas parkas.

 

Ignalina (5,5 km nuo Vidiškių)

Miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje. Ignalinos rajono savivaldybės centras, kurortinė teritorija.

Mieste stovi Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia (pastatyta 1999 m.),

Miesto pavadinimas yra dvarininkinis vietovardis, kilęs nuo vyriško vardo Ignas. Tačiau tiksliai nežinoma, ar tai nuo buvusio palivarko valdovo Igno Kaminskio, ar nuo vėliau jį nusipirkusio didiko Igno Tyzenhauzo vardo, nors pastaroji versija labiau tikėtina.

Ignalina išsidėsčiusi ežeringame krašte – mieste telkšo Šiekštys, Gavaitis, greta miesto – Gavys, Paplovinis, Palaukinis, Ilgys, Baltys, Varnys, Juodinis, Agarinis, Gulbinis, Mekšrinis, Budaraistis, Žiežulinis, Krakinis, Viksvojis, Paviksvojis, Daržinėlės, teka upelė Narsupė.

Virš miesto stūkso mišku (jo senovinis pavadinimas – Trukamiškis) apaugusi didelė kalva Vilkakalnis, kuriame pastatytas TV retransliacijos bokštas ir gaisrininkų bokštelis, o Šiekščio pakrantėje stovi apžvalgos bokštas, priklausantis Lietuvos žiemos sporto centrui.

Ignalinoje veikia Turizmo informacijos centras, tad jame galima gauti įvairios informacijos apie turizmo objektus. www.ignalina.info

 

Ceikinėliai (9 km nuo Ignalinos)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, 3 km nuo Kazokinės.

 

Ceikiniai (4,3 km nuo Ceikinėlių)

Kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, paštas, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių skyrius.

Ceikiniuose gimė dainininkas Kipras Petrauskas (1885–1968). Namas, kuriame jis gyveno, pažymėtas paminkline lenta. Prie bažnyčios galite prisėsti ant suolelio, kuris Jums padainuos.

 

Mielagėnai (12,1 km nuo Ceikinių)

Miestelis Ignalinos rajono savivaldybėje, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelyje yra Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, pastatyta 1790 m. Ji kartu su varpine ir tvora yra architektūros paminklas.

Pro Mielagėnus teka Kančiogina, 4 km į pietryčius nuo miestelio yra Milašiaus kraštovaizdžio draustinis.

Mielagėnai minimi nuo 1515 m. 1656 m. pirmą kartą minimo Mielagėnų dvaro savininkas buvo bajoras Fabijonas Roličius-Kochanskis. 1736 m. dokumentai rodo, kad Paliesiaus, Mielagėnų ir Krikonių dvarų savininkai buvo Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai.

1768 m. Mielagėnams Abiejų Tautų Respublikos valdovas Stanislovas Augustas suteikė trijų prekymečių ir savaitinio turgaus privilegiją.

 

Paliesiaus dvaras (2,8 km nuo Mielagėnų)

DVIRAČIŲ NUOMA

DVIRAČIŲ NUOMA:

Suaugusiam 10 € / para
Vaikui 5 € / para