Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) kaip duomenų valdytojas apibrėžiama UAB Diagnostinės sistemos, įm. k. 122263421, adresas Kalvarijų Sodų 1-oji g. 2, LT-08315 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis svetainėje www.paliesiausdvaras.lt.


Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:
elektroniniu paštu Tomas.Lebedevas@diagsis.com arba tel. +370 5 27 40 4949

 

Bendrovė, aktyviai prisidėdamama prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, siekdama užtikrinti Jums teikiamų sprendimų, parduodamų paslaugų bei prekių aukšto standarto kokybę bei įvertinusi būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtino ir skelbia šią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.


Mes vertiname ir branginame mūsų santykius su Jumis, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.

 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA  DĖL BILIETŲ Į KONCERTUS PLATINIMO:

Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data).

 

  1. KODĖL BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) palaiko dalykiškus santykius su savo partneriais, užtikrina aukšto lygio kokybiškų paslaugų teikimą (angl. „client care“);
(ii) investuoja į Paliesiaus dvaro kaip nekilnojamojo turto ir kultūros paveldo objekto atkūrimą, vystymą ir plėtrą;
(iii) teikia apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas;
(iv) organizuoja socialinius, kultūrinius renginius (koncertus) bei akcijas;
(v) kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie klientų įsigyjamas prekes bei gaunamas paslaugas, nustato klientų poreikius, formuoja individualizuotus pasiūlymus;
(vi) vykdo tiesioginę rinkodarą;
(vii) vykdo elektroninę prekybą;
(viii) tvarko darbo santykių ir darbų saugos dokumentaciją (sudaro darbo sutartis, vykdo jų apskaitą, vykdo bendrovės kaip darbdavio pareigas, nustatytas teisės aktuose, palaiko ir užtikrina tinkamą komunikaciją su darbuotojais ne darbo metu, užtikrina tinkamas darbo sąlygas, kaupia ir saugo archyvinius duomenis, užtikrina darbuotojų ir dokumentų saugumą);
(ix) rengia ir tvarko komercines sutartis (pirkimo-pardavimo, tiekimo, rangos, nuomos, paslaugų, autorines ir kt.), administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius;
(x) administruoja klientų įsiskolinimus bei imasi priemonių jų grąžinimui;
(xi) renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą) Bendrovės reklamos, rinkodaros, marketingo ir kitais susijusiais tikslais;
(xii) naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis;
(xiii) naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Bendrovę tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Bendrovės vidaus tvarkomis bei atsižvelgiant į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

 

  1. IŠ KUR BENDROVĖ GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, pildydami anketas, siųsdami el. laiškus, Jūs teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);
(ii) iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
(iii) iš kompetentingų valstybės institucijų;
(iv) iš viešųjų duomenų bazių ir informacijos šaltinių (pvz., JAR, NTR, Credit info, Regia.lt ir pan.);
(v) iš vaizdo stebėjimo medžiagos;
(vi) iš vaizdo fiksavimo (nuotraukos bei vaizdo įrašai) medžiagos;
(vii) slapukų.

 

  1. KAM BENDROVĖ GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Bendrovė gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis ne tik savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Bendrovė norėtų, kad Jūs žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Bendrovė teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) draudimo bendrovėms;
(ii) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai, patarėjai ir pan.);
(iii) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.);
(iv) valstybės registrams.

 

  1. AR BENDROVEI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Bendrovė atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymo;
(iv) tai padeda operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų.
Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo to nebūtų įmanoma padaryti.
Ar Jūs privalote teikti Bendrovei savo asmens duomenis? Ne, Jūs nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

 

  1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO BENDROVĖ?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Bendrovė gauna. Pagal bendrovės veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:

(i) kontaktinė informacija (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
(ii) identifikavimo informacija (gimimo data);
(iii) vaizdo (filmavimo ir fotografavimo) duomenys (Jūsų atvaizdas);
(iv) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
(v) prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos).

 

  1. KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis įvairiais terminais (priklauso nuo duomenų tipo, duomenų tvarkymo tikslo ir kitų sąlygų):
(i) 30 (trisdešimt) dienų, kai saugomi vaizdo stebėjimo duomenys;
(ii) 2 (du) metus nuo paskutinių paslaugų arba parduotų prekių Jums suteikimo dienos tiesioginės rinkodaros atveju;
(iii) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
(iv) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenis, susiję su klientu įsiskolinimais;
(v) 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi darbuotojų asmens duomenys.

 

  1. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Bendrovė gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Bendrovė turi. Tai Jūs galite padaryti pateikę rašytinį prašymą Bendrovei;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šiems duomenims nereikia specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimui būtinas apdorojimas, Bendrovė pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Bendrovės apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Bendrovei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

 

  1. SLAPUKŲ POLITIKA

 

(i) Slapukai (Cookies)

Slapukai (Cookies) – tai nedideli tekstiniai dokumentai. Jie paprastai saugomi naudotojo įrenginyje iki naršymo sesijos pabaigos, o kai kuriais atvejais ir ilgiau. Naudotojui lankantis Bendrovės svetainėje, iš jos išsiunčiamas vienas ar keli slapukai į jo kompiuterį ar kitą įrenginį.
Slapukai naudojami:

(1) siekiant palengvinti naršymą bei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę, pvz., išsaugoti naudotojo nustatymus;
(2) analizei atlikti, reklamos tikslais.

 

(ii) Slapukų ir kitų įrankių naudojimas reklamai

Bendrovės svetainėje naudojamasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurios padeda stebėti lankomumo statistiką, gauti informaciją apie reklaminių kampanijų konversijas ir kt. Bendrovė šių paslaugų ir įrankių nenaudoja informacijos apie konkrečius svetaines lankytojus rinkimui – naudojami tik bendrieji statistiniai duomenys apie svetainės lankomumą ir jos bei reklaminių kampanijų veiksmingumą. Toliau pateikiamas trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, teikiamų Bendrovės svetainėje, sąrašas, taip pat ir nuorodos į tų paslaugų privatumo politiką.

„Google Analytics“ – „Google Inc.“ („Google“) tinklalapių analizės įrankis

„Google Analytics“ – tai nemokamas „Google“ tinklalapių analizės įrankis, kuris internetinių svetainių savininkams leidžia sužinoti, kaip lankytojai elgiasi jų tinklalapiuose. Informacija renkama anonimiškai. Atsekdama lankytojų veiksmus svetainėje, „Google Analytics“ naudoja nuosavus slapukus. Jie leidžia sužinoti, ar lankytojas ankščiau lankėsi tinklalapyje, iš kokių svetainių perėjo ir kiek laiko jose išbuvo.

Bendrovė naudoja „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros funkciją.

„Google Ads“ pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia dar kartą kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs Bendrovės svetainėje, bet nusprendęs nepirkti prekių, gali pamatyti „Google Ads“ reklaminius skelbimus kitose tinklalapiuose, kur bus siūlomi geresni pasiūlymai iš Bendrovės svetainės. Be to, Bendrovės svetainės reklamai „Google Ads“ sistema parenka panašias tikslines auditorijas pagal jų individualius interesus, amžių ir gyvenamąją vietą.
Naudotojas visada gali išjungti „Google“ sistemos slapukus. Jam tereikia apsilankyti slapukų išjungimo puslapyje. Naudotojas, norėdamas pakeisti ir išjungti „Google ads“ funkcijas, taip pat gali pasinaudoti:

(1) „Google“ reklamos pirmumo vadybininku;
(2) „Google ads“ blokuojančia sistema.
Su „Google“ reklaminiu paslaugų aprašymu ir jų dokumentacija galima susipažinti čia ».
„Google“ privatumo politika pateikiama čia ».

Bendrovė naudoja „Meta Ads“ pakartotinės rinkodaros funkciją.

„Meta Ads“ pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia dar kartą kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Meta“ partnerių svetainėse (Facebook.com, Instagram.com). Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs Bendrovės svetainėje, bet nusprendęs nepirkti prekių, gali pamatyti „Meta Ads“ reklaminius skelbimus kitose tinklalapiuose, kur bus siūlomi geresni pasiūlymai iš Bendrovės svetainės. Be to, Bendrovės svetainės reklamai „Meta Ads“ sistema parenka panašias tikslines auditorijas pagal jų individualius interesus, amžių ir gyvenamąją vietą.

Su „Meta“ duomenų valdymo politika galite susipažinti čia ».

 

(iii) Asmeninė informacija

Jūsų asmeninė informacija, kuriai priskiriamas ir elektroninio pašto adresas, negali būti perduota trečiosioms šalims, su jomis susijusioms įmonėms bei rinkodaros bendrovėms. Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, šią informaciją gali naudoti tik rinkodaros tikslais.

 

Atnaujinta 2023 m. gegužės 8 dieną.