Pagrindinis > Koncertai > Palaikome Ukrainą! Justino Mačio solinio albumo „Aš – strazdo mokinys” pristatymo koncertas

Palaikome Ukrainą! Justino Mačio solinio albumo „Aš – strazdo mokinys” pristatymo koncertas

Atlikėjai:
Justinas Mačys (fleita, Lietuva), Donaldas Bružas (fortepijonas, Lietuva)
Data:
2022 m. Kovo 26 d.
Pradžia:
16:00
Kaina:
€ 15 - 20 - 30

Aprašymas

2021-aisiais metais fleitininkas Justinas Mačys minėjo profesionaliosios sceninės veiklos dešimtmetį. Šia proga, Paliesiaus dvaro įrašų studijoje, fleitininkas įrašė solinį albumą „Aš – strazdo mokinys“, kuris yra tarytum dedikacija Justino Mačio profesoriui Algirdui Vizgirdai bei kūriniams, kurie fleitininką ugdė kaip muziką, menininką ir žmogų. Kartu tai ir dedikacija prancūzų fleitos mokyklai, kurios vienintelis atstovas Lietuvoje yra prof. A. Vizgirda. Justinas Mačys taip pat tobulinosi Nacionalinėje aukštojoje Liono muzikos ir šokio konservatorijoje (Prancūzija) Philippe‘o Bernoldo, kuris yra prancūzų fleitos mokyklos meistras, fleitos klasėje.
Plačiau

2021-aisiais metais fleitininkas Justinas Mačys minėjo profesionaliosios sceninės veiklos dešimtmetį. Šia proga, Paliesiaus dvaro įrašų studijoje, fleitininkas įrašė solinį albumą „Aš – strazdo mokinys“, kuris yra tarytum dedikacija Justino Mačio profesoriui Algirdui Vizgirdai bei kūriniams, kurie fleitininką ugdė kaip muziką, menininką ir žmogų. Kartu tai ir dedikacija prancūzų fleitos mokyklai, kurios vienintelis atstovas Lietuvoje yra prof. A. Vizgirda. Justinas Mačys taip pat tobulinosi Nacionalinėje aukštojoje Liono muzikos ir šokio konservatorijoje (Prancūzija) Philippe‘o Bernoldo, kuris yra prancūzų fleitos mokyklos meistras, fleitos klasėje.

Albume skambantys kūriniai – tai aukščiausios prancūzų fleitos mokyklos meistrystės savo technologine, emocine ir menine prasme reikalaujančios kompozicijos. Kūriniai fleitai solo parinkti, siekiant atskleisti fleitos atlikimo meno raidą epochų tėkmėje, pradedant baroko epochos meistrų – vokiečio Johanno Sebastiano Bacho ir prancūzo Marin Marais kūriniais, baigiant šių dienų Lietuvos kompozitorių Algirdo Martinaičio, Ritos Mačiliūnaitės opusais fleitai solo.

CD albumo kūrinius Justinui Mačiui perdavė jo profesorius A. Vizgirda bei „perleido“ jų atlikimą, kadangi albume skambanti A. Martinaičio sonata fleitai solo „Strazdo mokinys“ yra dedikuota fletininkui Algirdui Vizgirdai. Būtent dėl to ir pasirinkintas albumo pavadinimas „Aš – strazdo mokinys“, kadangi tai yra dedikacija prof. A. Vizgirdos meninei ir pedagoginei veiklai.

Albume skamba penkios kompozicijos fleitai solo, pradedant Johanno Sebastiano Bacho Partita a-moll, BWV 1013. Šio kompozitoriaus kūryba laikoma tarsi kiekvieno fleitininko ir muzikanto pagrindinių žinių rinkiniu, kadangi jo muzikoje, bei ypač šioje keturių šokių (alemanda, kuranta, sarabanda, anglų bururė) partitoje, yra visko – technologinių, emocinių, stilistinių niuansų, reikalaujančių muzikinio bei emocinio mąstymo gylio. Antrasis albume skambantis kūrinys – Andriaus Maslekovo kompozicija „Stingdančios miglos kerai“ fleitai solo, kuriame atsispindi šiuolaikinių išplėstinių muzikinių technikų integracija į muzikinį audinį ir organiškas jų sujungimas muzikinėje plotmėje. Trečioji kompozicija – jau minėta A. Martinaičio sonata „Strazdo mokinys“. Ji yra dedikuota A. Vizgirdai su paantrašte „Prof. Vizgirdai, mokytojui ir mokiniui“. A. Martinaitis yra vadinamas Lietuvos J. S. Bachu, kurio kūryboje atsiskleidžia gamtos stichijos, emocijų gylis, labai gilus įvaizdis bei mąstymas. Stichijos tema toliau plėtojama R. Mačiliūnaitės kūrinyje „Ledas. Liepsna. Jazminai“. Tai kūrinys apie stichijas ir jų susimaišymą, apie neįmanomą virsmą įmanomu, apie nepavaldumą dėsniams bei apie tokį pasaulį, kuriame degantis ledas kvepia jazminais. Justinas Mačys yra pirmasis pastarųjų dviejų kūrinių atlikėjas. Albumą tarsi tilto principu vainikuoja baroko vertybes bei stilistiką įprasminantis kūrinys – Marino Maraiso „Les Folies d’Espagne“ (liet. „Ispanijos kvailystės“), originaliai sukurtas unikaliam baroko instrumentui – violai da gamba.

Albumo „Aš – strazdo mokinys“ išleidimas – tai prancūzų fleitos mokyklos tęstinumas Lietuvoje. Jame skambantys kūriniai yra pirmą kartą įtraukti į Lietuvos fleitininko albumą, kuris taps tiltu tarp profesoriaus Algirdo Vizgirdos, Justino Mačio bei šių dienų Lietuvos fleitininkų bei kompozitorių.

Justinas Mačys (g. 1984 m.) – jaunosios kartos fleitininkas, dirigentas ir pedagogas, atstovaujantis prancūziškajai fleitos mokyklai. Anot muzikologo Viktoro Januškevičiaus, šią mokyklą dalinai tęsia vienas iš J. Mačio pedagogų Algirdas Vizgirda, o paties Justino Mačio studijų kelias pastoviai siejasi būtent su Prancūzija. Atlikimo meno (fleitos) magistro laipsnį įgijęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Justinas Mačys nuo 2009 m. iki 2010 m. studijavo Nacionalinėje aukštojoje Liono muzikos ir šokio konservatorijoje (Prancūzija) Philippe‘o Bernoldo ir asistento Julieno Beaudimento fleitos klasėje.

Muzikologas V. Januškevičius po apsilankymo J. Mačio ir pianistės Monikos Laukaitytės-Miklovienės koncerte, vykusiame 2019 m. kovo 26 d. Panevėžio muzikiniame teatre, kurio metu skambėjo prancūzų kompozitorių XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės sonatų bei Algirdo Martinaičio ir Osvaldo Balakausko kompozicijos fleitai solo, kuriose gausu ir prancūziškų aliuzijų, taip atliepė atlikėjų skambesį: „neatsitiktinai ir atliekant koncerto programą, atlikėjas kartu su savo partnere pademonstravo puikią šių kūrinių savito stiliaus pajautą, ypatingai žavėjo jo subtili garso filiracija, išieškoti agoginiai štrichai bei lankstus, itin plastiškas ritmas (būtent prancūzų klasikinės muzikos bruožai).“ Savo atsiliepimą muzikologas baigė nebejodamas, kad žymių Lietuvos fleitininkų, tokių, kaip A Vizgirda, Valentinas Gelgotas, Giedrius Gelgotas, Rimantas Giedraitis, Laima Šulskutė ir kt. gretas puikiai papildo ir Justinas Mačys.

Pirmąsias muzikines žinias J. Mačys įgijo 1993–1995 m. besimokydamas Raseinių meno mokykloje,
mokytojos Astos Nikžentaitienės fleitos klasėje. Vėliau mokymąsi tęsė Panevėžio vaikų muzikos mokykloje, mokytojo Eduardo Mackaus fleitos klasėje (1995–1998 m.). Nuo 2000 m. iki 2003 m. mokėsi tuometinėje Vilniaus konservatorijoje, dėstytojos Laimos Šulskutės fleitos klasėje. Apart fleitos studijų LMTA, J. Mačys lygiagrečiai studijavo dirigavimą prof. Jono Aleksos ir doc. Roberto Šerveniko klasėse (2003–2007 m.).

Justinas Mačys yra dažnas meistriškumo kursų dalyvis. 2000 m. jis dalyvavo Gerardo Bourgogne‘o meistriškumo kursuose Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje, 2005 m. – Barbaros Gisler-Haase Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Pascalo Gresseto meistriškumo kursuose „Juodkrantė 2005“. 2007 m. dalyvauta Vierio Bottazzini meistriškumo kursuose „Juodkrantė 2007“, o 2008 m. Ph. Bernoldo meistriškumo kursuose „III Convention Francaise de la Flute in memoriam Alain Marion“ Paryžiuje, Prancūzijoje.

Nuoseklios muzikos studijos atsispindi Justino Mačio veiklos barų gausoje. Nuo 2014 m. jis ya Panevėžio muzikinio teatro orkestro muzikantas, taip pat Panevėžio muzikos mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos fleitos mokytojas. 2014–2017 metų laikotarpiu jis buvo Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų instrumentų orkestro „Panevėžio Garsas“ orkestro muzikantas, o nuo 2016 m. Justinas Mačys Panevėžio muzikiniame teatre dirba dirigentu ir jau yra paruošęs Franzo Leháro operetę „Linksmoji našlė“ bei Algimanto Bražinsko miuziklą „Šnekučiai“.

Justino Mačio edukacinė veikla neapsiriboja vien fleitos atlikimo meno mokymu. Nuo 2011 metų jis taip pat veda meistriškumo kursus bei seminarus. Raseinių meno mokykloje, Panevėžio muzikos mokykloje, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje, Mažeikių meno mokykloje, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje bei Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje jis yra vedęs seminarus ir meistriškumo kursus šiomis temomis: „Baziniai technologiniai grojimo fleita pagrindai”, „Gamų grojimo būdai ir technologiniai sunkumai“, „Kasdienio mokymosi fleita pradmenys“, „Ph. Bernold fleitos grojimo mokyklos principai“, „Kasdieninio užsiiminėjimo fleita praktika. Istorinė raida ir technologiniai iššūkiai“. Šiai fleitininko veiklos sričiai svarbūs buvo 2018 m., kadangi jis tapo lektoriumi-asistentu Rafaelle Trevisani meistriškumo kursuose Premeno mieste, Italijoje. Taip pat 2015-2017 jis dalyvavo Jaunųjų fleitininkų stovykloje Jūžintuose, o nuo 2019 metų organizuoja vardinę Justino Mačio fleitos vasaros akademiją Troškūnuose. 2020 m. Justinas Mačys apsigynė fleitos mokytojo-metodininko pedagoginę kvalifikaciją.

Kitas ryškus veiklos baras – tai profesionali sceninė, muzikinė veikla. Paruoštos koncertinės programos: 2015 m. arijų ir operų transkripcijos fleitai ir fortepijonui „Pourquoi me reveiller“, 2017 m. Claude‘o Bollingo siuitos fleitai ir džiazo trio „Svinguojantis barokas“, 2018 m. XIX–XX a. prancūzų kompozitorių sonatos ir pjesės fleitai ir fortepijonui „Vakarų ekspresas – Paryžius“ bei XIX–XX a. prancūzų kompozitorių kamerinė muzika fleitai ir fortepijonui „Įspūdžiai. Nuotaikos. Paryžius.“ 2019 m. XIX a. ir XX a. prancūzų kompozitorių sonatos bei XX a. lietuvių kompozitorių sonatos ir pjesės solo fleitai, fleitai ir fortepijonui „Aš ir mano fleita“, taip pat Astoro Piazzolos kūrinių progamos „Maria De Buenos Aires“ ir „Tango Nuevo“. 2020 m. parengta programa solo fleitai „Incantations – Kerėjimai“ bei XIX–XX a. kompozitorių kamerinė muzika fleitai ir fortepijonui „Žiemos fantazija“.

Justinas Mačys yra dažnas solistas Lietuvos respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, tokiuose kaip „Druskomanija“, „NOA“, „Vilniaus veidai“, „Kuršių nerija“, „Gaida“, „Procesas“, „Effect Musicalis“, „Pavasaris White Piano Hall“. 2020 m. jis taip pat bendradarbiavo Lietuvos muzikos informacijos centro kuruojamame projekte „Dukart du: lengva ir groti, ir gauti“. Konsultuodamas kompozitorius, kuriančius pradinio mokymosi lygmens pjeses fleitai, prisidėjo prie muzikos vaikams atsiradimo ir padėjo formuoti naują lietuvišką pedagoginį repertuarą, skirtą šalies vaikų muzikos mokykloms.

Atlikėjas jau yra prisidėjęs prie dviejų muzikinių CD albumų. Tai – 2009 m. vykusio festivalio „NOA. Naujosios operos akcija“ šiuolaikinės trumpametražės operos festivalio programa bei tais pačiais metais išleistas Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinio ansamblio „Musica Humana“ (meno vadovas ir dirigentas – prof. Algirdas Vizgirda) albumas „Raktažodis – Keyword“.

PROGRAMA:

Johann Sebastian Bach – Partita la minor fleitai solo BWV 1013
Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée anglaise

Algirdas Martinaitis – Sonata fleitai solo “Strazdo mokinys”
L’apprentice du Merle
Merle blanc
Un beau Merle

Julius Andrejevas – Metamorfozės fleitai solo

Astor Piazzolla – Tango etiudai arr. fleitai ir fortepijonui

Astor Piazzolla – Tango istorija arr. fleitai ir fortepijonui

 


Mums rūpi Jūsų sveikata: vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir dalyviams viso renginio metu būtina dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius arba medicinines kaukes.