Pagrindinis > Apie mus skelbia > 7MD.LT: Kovo koncertai Paliesiaus dvare dedikuojami Ukrainai

7MD.LT: Kovo koncertai Paliesiaus dvare dedikuojami Ukrainai

Paliesiaus dvaras kviečia vienytis ir palaikyti Ukrainą klausantis gyvos muzikos koncertų – lėšos, gautos už bilietus, bus paaukotos nevyriausybinei organizacijai „Blue / Yellow, remiančiai Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo nukentėjusius civilius.

#SLAVA UKRAINIKovo
12 d. | Spalvų gama: Onutė Gražinytė (fortepijonas, Lietuva)

Apie koncertą pianistė pasakoja: „Nemeluosiu, idėją, sugretinti Čiurlionį, Skriabiną bei Messiaeną mestelėjo mano tėvelis. Ji manyje surezonavo, aš ją dar pabrandinau ir keliems mėnesiams praėjus tokią sudėliojau. Šiuos preliudus dėliojau ne pagal kompozitorius (t.y. Čiurlionis, tada Skriabinas ir pabaigoje Messiaenas), o pagal tonacijas, bei sugretinimus ar priešpastatymus, kurie sukūrė tam tikrą dramaturgiją, mane domino ir įtikino. Šiuo nedideliu cikliuku labai džiaugiuosi ir tikiu. Daug dalykų jame tiesiog “veikia”. Labai vienijanti spalvų tema: Čiurlionis buvo dailininkas, Skriabinas, girdėdamas natas bei hramonijas matė tam tikras spalvas, o Messiaenas prie visų skambėsiančių ankstyvų preliudų be pavadinimų yra parašęs ir itin konkrečius spalvinius komentarus. Prie šio savo sudėlioto ciklo derinau kitaip, tačiau labai spalvingą Haydno Sonatą As dur, kuri yra tikras pavasarinis spindulėlis, tobula savo netobulumais ir man kažkuo labai barokiška. Na o programos pabaigoje skambės Modesto Mussorgskio “Parodos Paveikslėliai”. Vėlgi išskirtinai dinamiškas bei charakteringas kūrinys, įkvėptas Viktoro Hartmano paveiklsų. Sutinkami charakteringi ir skirtingi objektai bei veikėjai, tokie kaip sena pilis, gnomas, turtingas bei skurdus žydai, didieji Kijevo vartai, baba yaga ir kiti.

Man įdomu gilintis į tai, kaip skirtingi kompozitoriai turėjo savą ryšį su spalviniu pasauliu ir visiškai savaip jį išreiškė, transformavo į spalvines-garsines gamas.“

 

Kovo 26 d. | Justino Mačio solinio albumo „Aš – strazdo mokinys” pristatymas

2021 m. fleitininkas Justinas Mačys minėjo profesionaliosios sceninės veiklos dešimtmetį. Šia proga, Paliesiaus dvaro įrašų studijoje, fleitininkas įrašė solinį albumą „Aš – strazdo mokinys“, kuris yra tarytum dedikacija Justino Mačio profesoriui Algirdui Vizgirdai bei kūriniams, kurie fleitininką ugdė kaip muziką, menininką ir žmogų. Kartu tai ir dedikacija prancūzų fleitos mokyklai, kurios vienintelis atstovas Lietuvoje yra prof. A. Vizgirda. Justinas Mačys taip pat tobulinosi Nacionalinėje aukštojoje Liono muzikos ir šokio konservatorijoje (Prancūzija) Philippe‘o Bernoldo, kuris yra prancūzų fleitos mokyklos meistras, fleitos klasėje.

Albume skambantys kūriniai – tai aukščiausios prancūzų fleitos mokyklos meistrystės savo technologine, emocine ir menine prasme reikalaujančios kompozicijos. Kūriniai fleitai solo parinkti, siekiant atskleisti fleitos atlikimo meno raidą epochų tėkmėje, pradedant baroko epochos meistrų – vokiečio Johanno Sebastiano Bacho ir prancūzo Marin Marais kūriniais, baigiant šių dienų Lietuvos kompozitorių Algirdo Martinaičio, Ritos Mačiliūnaitės opusais fleitai solo.

 

Plačiau: 7MD.LT