Privatumo politika

Gerbiamieji klientai, lankytojai, partneriai,
UAB „Diagnostinės sistemos“ Paliesiaus dvaras (toliau – Dvaras) ir Paliesiaus dvaro asociacija (toliau Asociacija), aktyviai prisidėdami prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, siekdami užtikrinti Jums teikiamų sprendimų, parduodamų paslaugų bei prekių aukšto standarto kokybę bei įvertinę būtinumą Jums žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, parengė, patvirtino ir paskelbia šią Asociacijos ir Dvaro informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
Mes vertiname ir branginame mūsų su Jumis santykius, todėl siekiame suteikti Jums kuo išsamesnę, nuoseklesnę ir aiškesnę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų patogumui informaciją pateikiame klausimų-atsakymų forma.

  1. KODĖL ASOCIACIJA IR DVARAS TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė vykdo veiklas, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
(i) palaiko dalykiškus santykius su savo partneriais, užtikrina aukšto lygio kokybiškų paslaugų teikimą (angl. „client care“);
(ii) investuoja į Paliesiaus dvaro kaip nekilnojamojo turto ir kultūros paveldo objekto atkūrimą, vystymą ir plėtrą;
(iii) teikia apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas;
(iv) organizuoja socialinius, kultūrinius renginius (koncertus) bei akcijas;
(v) kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie klientų įsigyjamas prekes bei gaunamas paslaugas, nustato klientų poreikius, formuoja individualizuotus pasiūlymus;
(vi) vykdo tiesioginę rinkodarą;
(vii) vykdo elektroninę prekybą;
(viii) tvarko darbo santykių ir darbų saugos dokumentaciją (sudaro darbo sutartis, vykdo jų apskaita, vykdo bendrovės kaip darbdavio pareigas, nustatytas teisės aktuose, palaiko ir užtikrina tinkamą komunikaciją su darbuotojais ne darbo metu, užtikrina tinkamas darbo sąlygas, kaupia ir saugo archyvinius duomenis, užtikrina darbuotojų ir dokumentų saugumą);
(ix) rengia ir tvarko komercines sutartis (pirkimo pardavimo, tiekimo, rangos, nuomos, paslaugų, autorines ir kt.), administruoja sutartinius bei su jais susijusius reguliacinius santykius;
(x) administruoja klientų įsiskolinimus bei imasi priemonių jų grąžinimui;
(xi) renka, kaupia ir naudoja vaizdo duomenis (nuotraukas bei filmuotą medžiagą) Asociacijos ir Dvaro reklamos, rinkodaros, marketingo ir kitais susijusiais tikslais;
(xii) naudoja apibendrintus socialinių tinklų lankymo ir interesų identifikavimo duomenis;
(xiii) naudoja IP adresų (interneto svetainės lankytojų naršyklių) atpažinimo galimybes (tinklapio slapukus).

Šių veiklų vykdymas pagal teisės aktus įpareigoja Asociaciją ir Dvarą tvarkyti (rinkti, laikyti (saugoti), naudoti, dalintis) Jūsų asmens duomenis. Patikiname, kad visi Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Asociacijos ir Dvaro vidaus tvarkomis bei atsižvelgdami į šioje informacijoje aprašytas sąlygas.

  1. IŠ KUR ASOCIACIJA IR DVARAS GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:
(i) tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, pildydami anketas, siųsdami el. laiškus, Jus teikiate Asociacijai ir Dvarui savo asmens duomenis);
(ii) iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);
(iii) iš kompetentingų valstybės institucijų;
(iv) iš viešųjų duomenų bazių ir informacijos šaltinių (pvz., JAR, NTR, Credit info, Regia.lt ir pan.);
(v) iš vaizdo stebėjimo medžiagos;
(vi) iš vaizdo fiksavimo (nuotraukos bei vaizdo įrašai) medžiagos;
(vii) slapukų.

  1. KAM ASOCIACIJA IR DVARAS GALI PATEIKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Teisės aktai numato, kad Asociacija ir Dvaras gali teikti Jūsų asmens duomenis ne tik Jums arba naudoti šiuos duomenis savo veikloje, tačiau ir perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims. Asociacija ir Dvaras norėtų, kad Jus žinotumėte, kad Jūsų asmens duomenis Asociacija ir Dvaras teisėtai ir pagrįstai gali perduoti:
(i) draudimo bendrovėms;
(ii) paslaugų teikėjams, aptarnaujantiems Asociaciją ir Dvarą (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);
(iii) kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.);
(iv) valstybės registrams.

  1. AR ASOCIACIJAI IR DVARUI BŪTINA TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, būtina. Asociacija ir Dvaras atlieka Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nes:
(i) be šių duomenų tvarkymo nebūtų vykdomi teisės aktų reikalavimai, skirti Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugai;
(ii) be šių duomenų nebūtų galimybės su Jumis sudaryti sutarčių ir jų vykdyti;
(iii) negalėtumėme analizuoti Jūsų poreikių ir lūkesčių, užtikrinti aukštesnio mūsų teikiamų paslaugų kokybės standarto taikymą;
(iv) tai padėtų operatyviai analizuoti Jūsų prašymus, pageidavimus, skundus, jeigu tokių būtų.
Be Jūsų asmens duomenų rinkimo ir kaupimo tai nebūtų įmanoma padaryti.
Ar Jus privalote teikti Asociacijai ir Dvarui savo asmens duomenis? Ne, Jus nesate įpareigoti to daryti. Tačiau be Jūsų asmens duomenų mes negalėsime tinkamai suteikti Jums paslaugų ir užtikrinti Jūsų lūkesčių.

  1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKO ASOCIACIJA IR DVARAS?

Tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokius duomenis Asociacija ir Dvaras gauna. Pagal Asociacijos ir Dvaro veiklos pobūdį, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenis:

(i) kontaktinė informacija (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
(ii) indentifikavimo informacija (gimimo data);
(iii) vaizdo (filmavimo ir fotografavimo) duomenis (Jūsų atvaizdas);
(iv) finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);
(v) prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos).

  1. KIEK LAIKO ASOCIACIJA IR DVARAS SAUGOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, Asociacija ir Dvaras saugo Jūsų asmens duomenis įvairiais terminais (priklauso nuo duomenų tipo, duomenų tvarkymo tikslo ir kitų sąlygų):
(i) 30 (trisdešimt) dienų, kai saugomi vaizdo stebėjimo duomenys;
(ii) 2 (du) metus nuo paskutinių paslaugų arba parduotų prekių Jums suteikimo dienos tiesioginės rinkodaros atveju;
(iii) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenys, susiję su mokestinių pareigų vykdymu;
(iv) 10 (dešimt) metų, kai tvarkomi asmens duomenis, susiję su klientu įsiskolinimais;
(v) 50 (penkiasdešimt) metų, kai tvarkomi darbuotojų asmens duomenys.

  1. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ SRITYJE?

Asociacija ir Dvaras gerbia ir atsakingai žiūri į Jūsų teises, todėl dar kartą norėtų Jums apie jas priminti:
(i) Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis Asociacija ir Dvaras turi. Tai Jūsų galite padaryti, pateikę rašytinį prašymą Asociacijai ir Dvarui;
(ii) Jūs galite gauti savo asmens duomenų kopiją, jeigu šie duomenis nereikalauja specialaus apdorojimo. Jeigu Jūsų asmens duomenų pateikimas būtinas apdorojimas, Asociacija ir Dvaras pateiks Jums šiuos duomenis apibendrinta forma;
(iii) Jūs galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti, pataisyti, ištrinti arba sunaikinti;
(iv) Jūs galite prašyti Asociacijos ir Dvaro apriboti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
(v) Jus galite atšaukti savo sutikimą, kuris buvo išduotas Asociacijai ir Dvarui tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo;
(vi) Jūs galite pateikti skundą dėl Jūsų duomenų tvarkymo kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai.

  1. TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE SU MUMIS.

Tikimės, kad ši informacija Jums bus naudinga. Jeigu turėtumėte klausimų apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, bet kada galite susiekti su Dvaro Duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu Arnonas@diagsis.com arba su Asociacija koncertai@paliesiausdvaras.lt.