Paliesiaus dvare fotografijų paroda „1916“

Paminint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 1918 metų lapkričio 11 d. Kompjeno paliaubas, Paliesiaus dvare pristatoma Vytauto Gužausko fotografijų paroda, kuri supažindina su šio karo, dar vadinto Didžiuoju karu, primirštu ir nykstančiu paveldu Ignalinos rajone: išlikusiais kariniais įtvirtinimais, apkasais, karių kapinėmis ir buvusio rytų fronto kraštovaizdžiu.

Tiksliai nėra žinoma kiek Pirmojo pasaulinio karo paveldo objektų išliko per daugiau nei šimtą metų, nei kiek jų sugriauta ar sunyko pokariu iki mūsų dienų. Tik dalis objektų yra įtraukta į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą. Įvairios paskirties įtvirtinimai vokiečių buvo pastatyti 1916 metais ar vėliau.

Šalia gyvenviečių ir kaimų išlikę įtvirtinimai pritaikyti ūkio reikmėms, jų liekanos tapo statybinėmis medžiagomis atstatant sugriautus ūkius. Vieni įtvirtinimai perstatomi privačių valdų savininkų, kitus pasiglemžia gamta, o žemės ūkis ir miškininkystė keičia kraštovaizdį.

Pirmasis pasaulinis karas Lietuvoje liko kovų dėl nepriklausomybės šešėlyje, o tarptautiniame kontekste karo rytų fronte patirtį nustelbia vakarų fronto atmintis.

Apie 150 tūkst. tinkamų tarnybai gyventojų iš dabartinės Lietuvos teritorijos buvo pašaukti tarnauti į carinės Rusijos kariuomenę. Daugiau nei 800 tūkst. arba trečdalis visų to meto dabartinės Lietuvos teritorijos gyventojų pabėgo arba buvo priversti persikelti toliau į rytus, į carinės Rusijos teritoriją. Nemaža dalis pabėgusiųjų taip ir nesugrįžo. Iš pafrontės kaimų gyventojai buvo prievarta vokiečių iškeldinti okupuotos teritorijos viduje, o jų turtas rekvizuotas karo reikmėms, sugriautos ištisos gyvenvietės ir kaimai.

Pozicinį karą liudija išsibarščiusiose karių kapinaitėse išlikusios antkapinės plokštės ir kryžiai ant kurių galima aptikti įvairių tautybių vardų, o dažnai neišlikęs ir joks įskaitomas įrašas.

Paroda primena šį Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio randus rastume daugelio mūsų prosenelių gyvenime ir apie kuriuos jie jau negali papasakoti.

 

Parodą Paliesiaus dvare galite pamatyti iki lapkričio 20 d., lauksime Jūsų!

 

Jums gali būti įdomu:

KONCERTŲ KALENDORIUS
EL. PARDUOTUVĖ
PALIESIAUS KLINIKA