Rugpjūčio
11

„Iš dainų gyvenimo“ Jonas Sakalauskas (baritonas) Giedrius Kuprevičius (fortepijonas)

Atlikėjai: Jonas Sakalauskas (baritonas), Giedrius Kuprevičius (fortepijonas) Koncerto data: 2019-08-11
Koncerto laikas: 14:00 Kaina: 8,5-21 EUR
Bilietus platina

BILIETAI.LT
Vakarienė ir ...: PERŽIŪRĖTI

Šio koncerto pasiūlymai

Kelionė autobusu

Kelionė autobusu

Siūlome pavėžėjimo paslaugą norintiems atvykti į koncertą iš Vilniaus ir atgal! Plačiau

Kreiptis: koncertai@paliesiausdvaras.lt arba +370 610 47265

Kepyklėlė

Kepyklėlė

Užsakykite lauktuvėms kepinius iš anksto. Užsakymui taikome 10% nuolaidą. Plačiau

Parduotuvėlė

Parduotuvėlė

Prieš koncertą kviečiame aplankyti ypatingų prekių Paliesiaus dvaro parduotuvėlę. Plačiau

Vaikų darželis

Vaikų darželis

Atvykusiems į koncertą su vaikais iki 7 metų, koncerto metu pageidaujantiems, siūlome Vaikų darželio paslaugą (nemokamai)

Ekskursija

Ekskursija

1,5 val. prieš koncertą - ekskursija po dvarą

Rugpjūčio 11d. Paliesiaus dvare – legendinio Lietuvių kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus ir dainininko Jono Sakalausko kūrybinė popietė. Programoje skambės dainos, pasakojimai apie jų sukūrimo istorijas, likimus ir neįtikėtinus nuotykius taip pat fortepijoninių improvizacijų intarpai.

Giedrius Kuprevičius gimė 1944 m. balandžio 8 d. Kaune, kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus ir dailininkės (grafikės) Reginos Lechavičiūtės-Kuprevičienės šeimoje. Po vaikų muzikos mokyklos, kurią lankė 1958-1962 metais, mokėsi kompozicijos Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabartinėje konservatorijoje), 1962-1968 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Muzikos ir teatro akademijoje), kurioje baigė kompozicijos klasę pas prof. Eduardą Balsį. Pedagoginė veikla (bemaž be pertraukų) – nuo 1966 iki 2012 metų kompozitorius intensyviai užsiiminėjo pedagogine veikla. Nuo 1968 metų bendradarbiauja su Lietuvos spauda. G, Kuprevičius yra išleidęs du esė sąsiuvinius „Atbuli metai“, „Juk pasakyta“ ir autobiografinę knygą „Koncertas“. Ilgą laiką vedė LTV laidas „Kontrapunktas“ bei kartą per mėnesį skaito komentarą Lietuvos radijo laidoje “Kultūros savaitė”, nuo 2015 metų kiekvieną ketvirtadienį kompozitorius veda autorinę muzikinę laidą „Audiologai“. Giedrius nuolat koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, domisi jaunimo muzikine veikla ir ją remia, vadovavo Kauno valstybinio muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei „Argo“. Nuo 1957 metų kartu su tėvu Viktoru Kuprevičiumi (1901-1992) reguliariai skambina Kauno karilionu, koncertavo Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje. Vienuolika metų buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus vadovas, dirbo Lietuvos Televizijos muzikos laidų redakcijos vyr. redaktoriumi, Lietuvos Kultūros ministerijoje (pirmuoju ministro pavaduotoju ir meno reikalų valdybos viršininku) ir vicemeru Kauno savivaldybėje. 1990-1999 dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, o nuo 2000 sausio 1 d. buvo paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, kuriuo dirbo iki 2012 metų pavasario. Dalyvavo steigiant Garso ir vaizdo menų technologijų katedrą KTU ir kurį laiką veikusią studentų radijo stotį „Gaudeamus“. G. Kuprevičius yra Lietuvos Kompozitorių sąjungos ir Lietuvos Muzikų sąjungos narys. Nuo 2012 metų – Lietuvos Mokslo akademijos tikrasis narys. Jis taip pat tapo pirmuoju akademiku-kompozitoriumi Lietuvoje. Kompozitoriaus biografija gausi apdovanojimų. Tai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius – 2003; Įsimintiniausias Kauno menininkas – 2003; Vyriausybės kultūros ir meno premija – 2005; Auksinio scenos kryžiaus padėkos premija už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos teatrui – 2014; Nacionalinė kultūros ir meno premija – 2014; Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinė veiklą – 2016.

Baritonas Jonas Sakalauskas dainavimą studijavo LMTA prof. Virgilijaus Noreikos klasėje (2010 m. magistro diplomas). Tobulinosi meistriškumo kursuose LMTA pas N. Brzakovic (Vokietija), T. E. Bauer (Vokietija), J. von Duisburg (Vokietija), ir k.t., 2009 m. – Fesitvalyje-mokymuose Vokietijoje, Beskow mieste – „Opera Oder Spree“ (publikos simpatijos prizas už lied kūrinio interpretaciją), organizavo ir dalyvavo Operos kūrėjų ir atlikėjų kursuose Juodkrantėje (2008, doc. A. Janutas ir lekt. A. Krikščiūnaitė), Operos kūrėjų ir atlikėjų kursai Kražiuose ir Juodkrantėje (2009, dėst. B. Franke, doc. M. Urbaitis, prof. V. Prudnikovas, doc. N. Petrokas), Kražiuose ir Juodkrantėje (2010, doc. A. Janutas, Š. Nakas ir doc. M. Urbaitis), Kražiuose (2011, dėstytojai Barbro Markuld Petersone iš Norvegijos, doc. A. Janutas, V. Lukočius, P. Lisauskas, R. Banionis), ilgalaikiuose LMTA kursuose filmų muzikos kūrėjams (2007, dėst. V. Ganelinas, Izraelis) ir Kūrybinėse studijose „Audio visual technologies“ (2008, pranc. kompozitoriumi Alain Bonardi). Gausiame atliktų vaidmenų sąraše šalia klasikinių operų (G. Puccini „Džianis Skikis“, O. Nikolai „Vindzoro šmaikštuolės“, G. Verdi „Traviata“, W. Walton „Meška“), G. Kuprevičiaus sceniniuose veikaluose (miuzikluose „Ugnies medžioklė su varovais“ ir „Kirvirsaverio saloj“, opera „DaliGala“) parengti vaidmenys NOA spektakliuose ir nuosavose mini („Gervė ir Gandras“) bei mono  („Dainuoja Degeneratas“, „Džiokeris“),  operose. Iš gausios daininko kūrybos didžiausio pripažinimo sulaukė mono spektaklis-opera „Izadora“ (libreto autorius D. Gintalas, rež. A. Jankevičius), 2009 m. pelnius Auksinį Scenos kryžių. Reikšminga dainininko ir kompozitoriaus Jono Sakalausko visuomeninė kultūrinė veikla – nuo įvairių džiazo ir gospel muzikos festivalių ir konkursų (2006 – 2008) iki kasmetinio Trumpametražių operų festivalio NOA ir Operų kūrėjų ir atlikėjų mokymų Kražiuose ir Juodkrantėje bei vokalinei muzikai skirtos organizacijos „United voices“ (2010) įkūrimo.

Koncerto programoje:

„Obelų žiedai“ – daina iš Kauno operetės

„Kipras, Fiodoras ir kiti, 1969-2003 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius,

eilių autorius  Kazys Binkis

 

„Rolando baladė“ iš miuziklo „Ugnies medžioklė

su varovais“, 1974 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių

autorius  Saulius Šaltenis ir Leonidas

Jacinevičius

 

„Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miuziklo

„Devynbėdžiai“, 1974 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių

autorius  Kazys Saja

 

„Alsuoti“ iš vokalinio ciklo „Alsuoti“, 1975 /

muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių autorius  Algimantas Mikuta

 

„Ant kalnelio, ant aukštojo“ iš operos

„Prūsai“, 1994 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilės lietuvių

liaudies

 

„Prūsija mana“ –  Herkaus Manto monologas iš operos „Prūsai“,

1994 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių autorius  Giedrius Kuprevičius

 

„Jobo skundas“ iš operos „Jobo teismas“, 2002

/ muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilės iš “Senojo testamento“ Jobo

knygos 10:1-22

 

„Dali fekarija“ iš sarsuelos „DaliGala“, 2004

/ muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių autorius  Herkus Kunčius

 

„Rasmuso dainelė“ iš miuziklo „Kirvirsavero

saloj“, 2007 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių autorius  Violeta Palčinskaitė

 

„Daina apie begalybę“ iš miuziklo „Aš tau

siunčiu labų dienų“, 1985 / muzikos autorius Giedriaus Kuprevičius, eilių

autorius  Violeta Palčinskaitė

 

Daugiau informacijos apie atlikėjus:

https://giedriuskuprevicius.lt/

https://www.facebook.com/jonas.sakalauskas.1

 

Pasiklausyti:

https://www.youtube.com/watch?v=G9osGjGi-sY

https://www.youtube.com/watch?v=HxbJ6aWaxXc


Bilietus platina

BILIETAI.LT

Vakarienė ir ...